Vyhodnocení vybraných monitorovacích indikátorů v oblasti cestovního ruch (stav k 9. 12. 2015) včetně vyhodnocení ukazatelů podle kategorie ubytovacího zařízení (2007–2014)

Analýza vývoje cestovního ruchu v regionu soudržnosti Střední Morava.

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2016
Programové období 2007–2013
Cílem evaluace bylo analyzovat vývoj cestovního ruchu v časové řadě, na základě dat Českého statistického úřadu v regionu soudržnosti Střední Morava. Následně tento vývoj srovnat meziregionálně a v kontextu vývoje ČR. Tato data, resp. vývojové trendy srovnat s tím, jak se daří plnit návštěvnost podpořených zařízení příjemcům dotace z ROP SM.  Výstupy evaluace budou využity odborem kontroly a plateb (OKP) a oddělením kontroly a nesrovnalostí (OKN) pro rozhodování/posuzovaní při neplnění indikátorů, ke kterým se příjemce dotace smluvně zavázal.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena