Vyhodnocení přínosů a dopadů ROP Střední Morava pro rozvoj regionu soudržnosti Střední Morava (Evaluace dopadů I)

Vyhodnocení cílů, přínosů a dopadů ROP Střední Morava pro rozvoj regionu soudržnosti Střední Morava.

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace ex-post
Tematické zaměření evaluace dopadová evaluace
Rok ukončení 2015
Programové období 2007–2013
Cílem této evaluace bylo vyhodnocení cílů, přínosů a dopadů ROP Střední Morava pro rozvoj regionu soudržnosti Střední Morava. Součástí evaluace bylo vyhodnocení vlivu zásadních investic z ROP Střední Morava na rozvoj území. V neposlední řadě bylo součástí evaluace také vyhodnocení zkušeností s implementací ROP Střední Morava a vytvoření návrhu doporučení pro programové období 2014 - 2020.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena