Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit NOK

Vyhodnocení komunikačních aktivit Národního orgánu pro koordinaci za období 2011-2013.

Operační program OP Technická pomoc; Národní strategický referenční rámec
Druh evaluace ex-post
Tematické zaměření evaluace publicita
Rok ukončení 2014
Programové období 2007–2013

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena