Vyhodnocení efektivnosti programu OPPP Prosperita

Evaluace programu OPPP Prosperita.

Operační program Operační program Podnikání a inovace
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace udržitelnost
Rok ukončení 2009
Programové období 2007–2013
Vyhodnotit program OPPP Prosperita formou evaluace efektivnosti, vyvodit závěry a doporučení směrem k OP PI a zjistit potenciální problémy, které by mohly ohrozit udržitelnost projektů a k jejichž odstranění budou přijata příslušná opatření.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena