Vyhodnocení dopadů ROP SM a tematických operačních programů na vize, strategie a globální cíle ROP (Evaluace dopadů II)

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace ex-post
Tematické zaměření evaluace dopadová evaluace
Rok ukončení 2016
Programové období 2007–2013
Cílem předmětu zakázky, potažmo evaluace je:
  1. Vyhodnocení změn v období 2007-2015 ve veřejných službách podporovaných intervencemi z ROP Střední Morava v rámci podpory vzdělávání a sociálních služeb a to i s ohledem na vývoj ve městech a na venkově ve vztahu k vývoji obyvatelstva – vazba na stárnutí a počet obyvatel v těchto typech území a to v rámci území regionu soudržnosti Střední Morava
  2. Vyhodnocení významu a dopadu tematických operačních programů kohezní politiky Evropské unie (2007-2013) s ohledem na naplnění vize, strategie a globálního cíle ROP Střední Morava

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena