Vyhodnocení a optimalizace soustavy indikátorů OP PI

Analýza soustavy indikátorů OP PI 2007–2013 za účelem její optimalizace.

Operační program Operační program Podnikání a inovace
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace indikátory
Rok ukončení 2010
Programové období 2007–2013
Posouzení indikátorové soustavy OP PI, navržení zlepšení monitoringu projektových indikátorů OP PI, navržení případné redukce monitorovacích indikátorů, které nemají významný vztah k plnění cílů programů, resp. souvisejících cílů OP PI.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena