Turismus a ROP Střední Morava

Cílem evaluace bylo zhodnocení současného reálného stavu cestovního ruchu jak v rámci celé ČR, tak i v regionu soudržnosti SM.

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2010
Programové období 2007–2013
Cílem této evaluace bylo zhodnocení současného reálného stavu cestovního ruchu jak v rámci celé ČR, tak i v regionu soudržnosti Střední Morava, v reakci na situaci, kdy v důsledku ekonomické recese došlo počátkem roku 2008 k radikálnímu poklesu poptávky. Dalším cílem evaluace bylo posoudit další možný ekonomický vývoj cestovního ruchu a identifikovat dopady ekonomické krize na vývoj návštěvnosti RS SM v letech 2009-2013.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena