Studie možnosti implementace FN JEREMIE v OP PI

Analýza možnosti implementace FN JEREMIE v rámci OP PI včetně návrhu systému a institucí.

Operační program Operační program Podnikání a inovace
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace finanční nástroje
Rok ukončení 2009
Programové období 2007–2013
Navrhnout a rozpracovat varianty a konkrétní postupy implementace finančních nástrojů JEREMIE v rámci OP PI ve zbývajících letech programového období 2007 - 2013, včetně detailního návrhu systému a institucí.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena