Střednědobá strategie ochrany ovzduší v ČR

Vytvoření střednědobých strategických dokumentů.

Operační program OP Životní prostředí
Druh evaluace ex-ante
Tematické zaměření evaluace 2014+
Rok ukončení 2015
Programové období 2007–2013
Vytvoření střednědobých strategických dokumentů, jež povedou ke snížení celkové úrovně znečišťování i znečištění vnějšího ovzduší v ČR, optimalizaci programových nástrojů v oblasti ochrany ovzduší ČR v návaznosti na přípravu nového programového období 2014–2020.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena