Strategická evaluace ESF s důrazem na OP LZZ

Identifikuje problémy a potřeby trhu práce a problémy společnosti v oblasti soc. začleňování a boje s chudobou, vyhodnocuje využití pomoci z ESF.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Druh evaluace mid-term
Tematické zaměření evaluace 2014+
Rok ukončení 2012
Programové období 2007–2013
Evaluace identifikuje problémy a potřeby trhu práce s ohledem na potřebu zvýšení konkurenceschopnosti ČR, identifikuje problémy české společnosti v oblasti sociálního začleňování a boje s chudobou, vyhodnotí využití pomoci z ESF v ČR, navrhne tematické zaměření a cíle nového operačního programu, pro jednotlivá témata navrhne vhodnou formu (nástroj) implementace a tam, kde je to možné, pro příslušné formy implementace sestaví a ověří teorii změny včetně návrhu vhodných monitorovacích indikátorů a způsobu evaluace.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena