Stanovení metodologie zjišťování hodnot vybraných indikátorů výsledků pro OP TP 2014–2020 a zjištění výchozích hodnot v roce 2014

Operační program Operační program Technická pomoc; Národní orgán pro koordinaci
Druh evaluace ex-ante; on-going
Tematické zaměření evaluace 2014+
Rok ukončení 2014
Programové období 2014–2020
Cílem evaluace je stanovení metodologie zjišťování hodnot vybraných indikátorů výsledků pro OP TP 2014–2020 a zjištění výchozích hodnot v roce 2014.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena