Stanovení hodnot monitorovacího indikátoru OPVK „Udržitelnost vytvořených partnerství“

Stanovení hodnot monitorovacího indikátoru OPVK „Udržitelnost vytvořených partnerství“ se zaměřením na míru udržitelnosti partnerství.

Operační program OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace indikátory
Rok ukončení 2013
Programové období 2007–2013
V rámci evaluace bude hodnoceno do jaké míry jsou udržitelné vztahy mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými institucemi a subjekty soukromého sektoru vytvořené v rámci podpory z OPVK. Konkrétně bude hodnocena míra udržitelnosti partnerství, resp. podíl počtu partnerství uzavřených v rámci realizovaných projektů, která fungující i po šesti měsících od ukončení podpory z OPVK.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena