Sociologický výzkum zaměřený na analýzu segregace dětí

Analýza šancí a vzdělanostních drah romských žáků a žákyň pocházejících ze sociálně znevýhodňujícího prostředí.

Operační program Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace horizontální témata
Rok ukončení 2009
Programové období 2007–2013
Cílem této studie bylo předložení komplexního obrazu šancí a vzdělanostních drah romských žáků a žákyň pocházejících ze sociálně znevýhodňujícího prostředí a studujících na různých typech základních škol. Jejich šance jsou porovnávány s šancemi a vzdělanostními drahami jejich spolužáků a spolužaček vždy ze stejné základní školy. Svým rozsahem a tím i statistickou spolehlivostí poznatků, je tento sociologický výzkum jedním z prvních, který se zaměřuje na významné zdroje vzdělanostních nerovností romských žákyň a žáků vzhledem k jejich neromským vrstevnicím a vrstevníkům. Vzhledem k tomu, že doposud téměř zcela chyběly informace o vzdělanostních drahách a šancích romských dětí, je tato studie unikátním zdrojem informací o průběhu a některých příčinách vzdělanostního zaostávání významné části sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené romské populace.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena