Šetření sociálně inovačních kapacit

Výzkum potenciálu organizací realizovat sociální inovaci.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Druh evaluace mid-term
Tematické zaměření evaluace absorpční kapacita
Rok ukončení 2015
Programové období 2007–2013
Cílem je provést výzkum potenciálu organizací realizovat sociální inovaci vč. zmapování témat (oblastí), ve kterých organizace sociální inovace vytvářejí. Součástí projektu bude vytvoření metodiky výzkumu, která by umožnila srovnatelné opakování šetření. Zmapování a charakteristika kapacit organizací v sociálních inovacích (inovační nabídky) realizovat a šířit sociální inovace je klíčovým podkladem pro nastavení implementace a kapacit podpory sociálních inovací v OPZ v období 2014-2020.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena