Realizace fokusních skupin

Realizace FG, které budou primárně určeny pro potřeby oddělení evaluací jako nástroj sběru kvalitativních dat. FG budou fungovat jako podkladová šetření, tzn. FG nejsou přímo samostatnými evaluacemi, ale slouží jako dílčí výstupy pro jiné, komplexní evaluace OPZ nebo jako samostatné analytické podklady.

Operační program Operační program Zaměstnanost
Druh evaluace ad-hoc
Rok ukončení 2018
Programové období 2014–2020
nejde o samostatnou evaluaci, dílčí zjištění a doporučení jsou uvedena u evaluací, v rámci kterých byly FG realizovány

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena