Roční zhodnocení ROP SZ za rok 2010

Roční komplexní zhodnocení ROP SZ za rok 2010.

Operační program ROP Severozápad
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace jiné
Rok ukončení 2011
Programové období 2007–2013
Analýza naplňování cílů ROP SZ a 4 cílů NSRR; vývoje indikátorů; vyhodnocení absorpční kapacity; naplňování pravidla n+2/n+3; analýza prioritních témat.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena