Roční zhodnocení ROP SZ za rok 2009

Roční komplexní zhodnocení ROP SZ za rok 2009.

Operační program ROP Severozápad
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace jiné
Rok ukončení 2010
Programové období 2007–2013
Analýza naplňování prioritních os ROP SZ a 4 cílů NSRR; vývoje indikátorů; vyhodnocení absorpční kapacity; vývoje IPRM; naplňování pravidla n+2/n+3; analýza prioritních témat; souhrnná analýza problémů a vyhodnocení evaluačních aktivit.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena