Roční zhodnocení ROP SZ za rok 2008

Roční komplexní zhodnocení ROP SZ za rok 2008.

Operační program ROP Severozápad
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace jiné
Rok ukončení 2009
Programové období 2007–2013
Analýza využití zdrojů na úrovni jednotlivých oblastí podpory (na základě kvantitativní a kvalitativní analýzy výzev až do úrovně oblasti podpory) (účinnost); analýza absorpční kapacity ve vybraných oblastech podpory; analýza potenciálně rizikových oblastí při realizaci projektů; analýza plnění pravidla n+2, n+3; plnění Lisabonské strategie; shrnutí realizovaných evaluačních aktivit včetně výstupů pro VRR ROP SZ, MV ROP SZ, projednání v PS evaluace a včetně přijatých opatření.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena