Roční zhodnocení ROP SV (2015)

Operační program ROP Severovýchod
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace jiné
Rok ukončení 2016
Programové období 2007–2013
Popis pokroku ROP SV dosaženého v roce 2015 a porovnání pokroku do konce roku 2015. Roční zhodnocení tematicky navazuje na pravidelně vytvářené měsíční analýzy, jejichž je souhrnem.
V rámci přehledu provádění ROP SV byl posouzen finanční a fyzický pokrok a  analyzovány monitorovací indikátory na úrovni programu, jednotlivých prioritních os a oblastí podpory v roce 2015 ve srovnání s rokem 2014. Dále zde jsou obsaženy základní finanční údaje a informace o integrovaných plánech rozvoje měst.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena