Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011

Komplexní vyhodnocení programu v r. 2011. event. v 1. polovině 2012.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2012
Programové období 2007–2013
Hlavním cílem této evaluace je provést komplexní vyhodnocení průběhu a dosažených věcných výsledků programu v roce 2011, příp. v 1. polovině 2012, identifikovat jeho úspěchy i případné nedostatky a poskytnout zadavateli informace relevantní pro jejich řešení.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena