Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2010

Posouzení pokroku při realizaci v roce 2010 včetně formulace doporučení vedoucích ke zlepšení stavu.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2011
Programové období 2007–2013
Cílem je posouzení pokroku, kterého bylo při provádění operačního programu v roce 2010 dosaženo, (ne)dosažené výsledky, (ne)problémové oblasti, včetně formulace konkrétních doporučení na možná zlepšení, a další důležité faktory.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena