Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2009

Evaluace pokroku v oblasti naplňování všech prioritních os OP LZZ, kterého bylo při provádění OP dosaženo.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2010
Programové období 2007–2013
Evaluace pokroku v oblasti naplňování všech prioritních os OP LZZ, kterého bylo při provádění operačního programu dosaženo.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena