Roční hodnocení pokroku OP VK 2010

Hodnocení implementace OP VK k 31.12.2010.

Operační program Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2011
Programové období 2007–2013
Studie Roční hodnocení pokroku OP VK 2010 představuje komplementární nástroj pro průběžný monitoring postupu v implementaci OP, která celkově hodnotí vývoj implementace OP VK k referenčnímu datu 31.12.2010. Hodnocení bylo zaměřeno na zhodnocení vyhlášených výzev, absorpční kapacity, průběhu čerpání finančních prostředků a naplňování pravidla N+2/N+3, naplňování stanovených cílů prioritních os, programu, relevantních cílů NSRR, analýzu problémů a rizik zjištěných při implementaci intervencí OP nebo v rámci uskutečněných evaluací.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena