Racionalizace činnosti CzechTrade a CzechInvest

Analýza činností agentur CzechInvest a CzechTrade týkajících se implementace SF.

Operační program Operační program Podnikání a inovace
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2009
Programové období 2007–2013
Povést analýzu a vyhodnocení činností agentur CzechInvest a CzechTrade týkajících se implementace SF v kontextu jejich ostatních agend, identifikovat případné duplicity v agendách a navrhnout optimalizaci agend.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena