Průzkum účinku reklamní kampaně ROP SV

​Cílem tohoto projektu bylo ověřit přínos vybraných uskutečněných propagačních aktivit.

Operační program ROP Severovýchod
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace publicita
Rok ukončení 2014
Programové období 2007–2013
Cílem tohoto projektu bylo ověřit přínos vybraných uskutečněných propagačních aktivit v rámci informační kampaně dle ročního Komunikačního plánu ROP SV 2014 a doložit, že jejich realizací dochází k dosažení cílů ročního Komunikačního plánu ROP SV, potažmo Komunikačního plánu ROP SV 2007 - 2013.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena