Posouzení vlivů provádění OP ŽP 2014–2020 na životní prostředí

Posouzení vlivů provádění Operačního programu Životní prostředí na programové období 2014–2020 na životní prostředí (SEA).

Operační program OP Životní prostředí
Druh evaluace ex-ante
Tematické zaměření evaluace 2014+
Rok ukončení 2014
Programové období 2014–2020

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena