Posouzení monitorovacích indikátorů v ROP SM

Cílem studie bylo posouzení reálnosti plnění indikátorů „Počet podniků/organizací služeb založených nebo udržených v revitalizované části města“ a „Počet obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou“

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace indikátory
Rok ukončení 2011
Programové období 2007–2013
Cílem studie bylo především na projektové úrovni posouzení reálnosti plnění monitorovacích indikátorů 610212 - Počet obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou a 654110 - Počet podniků/organizací služeb založených nebo udržených v revitalizované části města, jejichž cílové hodnoty byly nadprůměrně přeplňované, a to v rozmezí 1 200–1 300%. Výsledky studie měly sloužit jako podklad pro zdůvodnění změny č. 2 ROP SM, resp. úpravu cílových hodnot těchto indikátorů.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena