Posouzení dopadů hospodářské krize na sektor cestovního ruchu v regionu NUTS 2 Střední Morava v kontextu vývoje ČR a EU

Analýza dopadů v cestovním ruchu v podmínkách hospodářské krize a následného ekonomického oživování v SM.

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace indikátory
Rok ukončení 2011
Programové období 2007–2013
Cílem dopadové analytické studie bylo zaměření na analýzu dopadů v cestovním ruchu v podmínkách hospodářské krize a následného ekonomického oživování.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena