Návrh úprav na efektivnější čerpání prostředků OP ŽP 2007–2013

Návrh a zdůvodnění možných úprav OP ŽP s důrazem na prioritní osu 2.

Operační program Operační program Životní prostředí
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2010
Programové období 2007–2013
Návrh a zdůvodnění možných úprav OPŽP s důrazem na Prioritní osu 2 (možné realokace) rámce pro hloubkovou analýzu jednotlivých oblastí, fází a procesů v rámci implementace OPŽP

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena