Možnosti uplatnění PPP v OP PI

Vyhodnocení potenciálního zájmu žadatelů o PPP projekty realizované v rámci OP PI.

Operační program Operační program Podnikání a inovace
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace absorpční kapacita
Rok ukončení 2010
Programové období 2007–2013
Cílem evaluace je vyhodnotit potenciální zájem žadatelů o PPP projekty realizované v rámci OP PI. Definovat vhodné formy PPP ve vybraných programech podpory s ohledem na jejich provázanost s podmínkami OP PI, včetně identifikace problémových okruhů a návrhů konkrétní aplikace PPP ve výzvách relevantních programů OP PI.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena