Monitoring návštěvnosti cyklistických stezek spolufinancovaných z ROP JV

Evaluační studie umožní srovnání vývoje návštěvnosti cyklostezek v čase.

Operační program ROP Jihovýchod
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace indikátory
Rok ukončení 2014
Programové období 2007–2013

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena