Interní evaluace pro zdůvodnění změny č. 5 ROP MS

Interní evaluace pro zdůvodnění změny č. 5 ROP MS, včetně posouzení vlivů změn ROP MS na životní prostředí.

Operační program ROP Moravskoslezsko
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2013
Programové období 2007–2013
Nezbytným předpokladem pro oznámení návrhu změny operačního programu je jasný popis a zdůvodnění změny, podložený daty, interními nebo externími evaluacemi, rozhodnutími na úrovni kraje, strategickými dokumenty, apod. Evaluační pracoviště ROP Moravskoslezsko zpracovalo interní evaluaci pro zdůvodnění změn programu. Externě bylo zadání posouzení vlivů změny ROP Moravskoslezsko na životní prostředí.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena