Indikátory OP ŽP 2007–2013

Vyhodnocení nastavení systému indikátorů OP ŽP 2007–2013.

Operační program Operační program Životní prostředí
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace indikátory
Rok ukončení 2009
Programové období 2007–2013
Vyhodnocení nastavení systému indikátorů a nastavení přesné definice jednotlivých indikátorů na kontextové, programové úrovni, úrovni oblastí podpory a projektů a návrh doporučení pro případné změny a úpravy současného systému.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena