Hodnocení uplatňování principu partnerství v projektech OP LZZ

Evaluace principu partnerství v rámci OP LZZ, formulace využitelných doporučení.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace partnerství
Rok ukončení 2011
Programové období 2007–2013
Zakázka je zaměřena na evaluaci uplatňování principu partnerství v rámci OP LZZ a na formulaci doporučení v této oblasti využitelných při realizaci projektů OP LZZ, při nastavení výzev a pro stanovení legislativy, pravidel a pokynů v souvislosti s řízením a implementací OP LZZ.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena