Hodnocení účinnosti systému řízení OP TP

Operační program Operační program Technická pomoc
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2013
Programové období 2007–2013
Vyhodnocení aktuálního stavu řízení OP TP.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena