Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů v OP VaVpI

Vyhodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OP VaVpI.

Operační program Operační program Výzkum a vývoj pro inovaci
Druh evaluace mid-term
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2012
Programové období 2007–2013
Cílem bylo vyhodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OP VaVpI s akcentem na vyhodnocení problematických činitelů, vazeb a vnějších vlivů implementace prioritních os OP VaVpI. Navazujícím cílem bylo sestavení doporučení pro vylepšení systému implementace a pro eliminaci problematických vnějších vlivů.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena