Hodnocení řídících procesů v oblasti technické pomoci OP PI

Hodnocení řídících procesů v oblasti technické pomoci Operačního programu Podnikání a inovace 2007–2013 a návrhy na vylepšení

Operační program Operační program Podnikání a inovace
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2011
Programové období 2007–2013
Cílem evaluace bylo získat nezávislý externí pohled na provádění technické pomoci OPPI, včetně návrhů na zlepšení, která přispějí ke zlepšení, zkvalitnění a zefektivnění provádění technické pomoci a administrace procesů.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena