Hodnocení provedených evaluací a jejich dopadů na implementaci OP TP

Operační program Operační program Technická pomoc
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2012
Programové období 2007–2013
Cílem evaluace bylo zjištění efektivity implementace doporučení a závěrů jednotlivých evaluačních zpráv v rámci OP TP.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena