Hodnocení povědomí veřejnosti o problematice fondů EU 2023-Jaro 2023

Cílem hodnocení bylo zjistit aktuální povědomí široké veřejnosti o problematice fondů EU v roce 2023 před spuštěním komunikační kampaně. Šetření ukázalo, že fondy EU znají 3/4 dotázaných. Polovina dotázaných má k fondům EU pozitivní postoj, 37 % má postoj neutrální.

Operační program Národní orgán pro koordinaci
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace publicita
Rok ukončení 2023
Programové období 2021–2027
Členství ČR v EU vnímá pozitivně 43 % dotázaných ("příznivci"), opačný názor má 12 % ("odpůrci). Neutrální vztah nebo žádný názor má 45 % respondentů. Od roku 2021 mírně přibylo příznivců a výrazně ubylo odpůrců. Informace o fondech EU vnímá jako dostupné 29 % dotázaných. Od šetření v roce 2021 nedošlo v tomto ohledu ke změně. Konkrétní projekt financovaný z fondů EU si vybaví 53 % dotázaných, oproti minulému šetření jde o mírný nárůst. Přínosy evropských fondů jsou vnímány nadpoloviční většinou respondentů pozitivně. Existuje silný vztah mezi znalostí projektu a vnímáním osobního přínosu. Důvěra v transparentnost procesu rozdělování zdrojů z fondů EU částečně posílila. Polovina dotázaných má pozitivní postoj k fondům EU, negativní zastává 13 % a neutrální postoj pak 37 %. Nejlepšími zdroji informací o fondech EU jsou internet a televize. Nejčastěji využívanými internetovými zdroji jsou pak zpravodajské weby a weby zaměřené na problematiku fondů EU. Hodnocení bylo provedeno metodou CAWI na široké veřejnosti (nikoliv internetové, jak tomu bylo ve většině předchozích šetření), a to na rovnoměrně rozloženém vzorku obyvatel (15+ let) po celé České republice dle územních jednotek NUTS II, pohlaví, věku, vzdělání a velikosti obce.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena