Hodnocení implementace ROP SM v polovině programového období 2007–2013

Cílem evaluace bylo vyhodnocení realizace ROP SM v polovině programového období 2007-2013 včetně identifikace a následné eliminace problémových oblastí implementace.

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace mid-term
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2010
Programové období 2007–2013
Cílem evaluační studie bylo vyhodnocení realizace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava v polovině programového období 2007-2013, plnění věcných a finančních cílů ROP SM, identifikace a následná eliminace problémových oblastí zjištěných při realizaci ROP SM.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena