Hodnocení dopadů realizovaných projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na region soudržnosti Severovýchod

Zhodnocení dopadů v důsledku realizace projektů podpořených z ROP SV v programovacím období 2007 – 2013.

Operační program ROP Severovýchod
Druh evaluace ex-post
Tematické zaměření evaluace dopadová evaluace
Rok ukončení 2015
Programové období 2007–2013
Cílem bylo provedení komplexního zhodnocení dopadů v důsledku realizace projektů podpořených z ROP SV v programovacím období 2007 – 2013 v rámci regionu soudržnosti Severovýchod. Dodavatel zhodnotil předpokládané dopady dle evaluačních otázek a v rámci odpovědí na položené evaluační otázky zároveň kromě zdůvodnění odpovědí uvedl, jak významný je zjištěný dopad pro region soudržnosti, a to na dodavatelem navržené škále. V případě, že některého z očekávaných dopadů nebylo dosaženo, dodavatel zároveň uvedl důvody, které byly pravděpodobnou příčinou neúspěchu, či zda dopadu bude dosaženo v delším časovém horizontu. Dodavatel dále posoudil, zda došlo k dalším pozitivním efektům na území regionu soudržnosti a ověří zadavatelem zpracované teorie změny ROP SV.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena