Ex-ante hodnocení OP PIK 2014–2020

Ex-ante hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na programové období 2014–2020.

Operační program OP Podnikání a inovace
Druh evaluace ex-ante
Tematické zaměření evaluace 2014+
Rok ukončení 2014
Programové období 2014–2020
Předběžné hodnocení operačního programu má za cíl optimalizovat alokace finančních prostředků, zvýšit kvalitu programování a posoudit jeho účinnost a efekty.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena