Ex-ante evaluace programového dokumetnu v gesci MŽP na období 2014–2020

Operační program OP Životní prostředí
Druh evaluace ex-ante
Tematické zaměření evaluace 2014+
Rok ukončení 2015
Programové období 2014–2020
Zpracování ex-ante hodnocení samostatného operačního programu ŽP v gesci MŽP pro programové období 2014–2020 v souladu s požadavkem Obecného nařízení pro fondy společného strategického rámce.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena