Ex-ante evaluace programového dokumentu ESF v gesci MPSV pro období 2014-2020

Ex-ante evaluace operačního programu Evropského sociálního fondu v gesci MPSV pro programovací období 2014-2020.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Druh evaluace ex-ante
Tematické zaměření evaluace 2014+
Rok ukončení 2015
Programové období 2014–2020
Předmětem plnění této veřejné zakázky je ex-ante evaluace operačního programu Evropského sociálního fondu v gesci MPSV pro programovací období 2014-2020 dle požadavků návrhu Obecného nařízení pro fondy společného strategického rámce (dále jen ON). Účelem ex-ante evaluace je zajistit kvalitní nastavení operačního programu tak, aby se tento program stal účinným nástrojem přispívajícím k cílům strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst (strategie Evropa 2020).

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena