Ex ante evaluace OP ŽP 2007–2013

Ex-ante hodnocení Operačního programu Životní prostředí na programové období 2007–2013.

Operační program OP Životní prostředí
Druh evaluace ex-ante
Tematické zaměření evaluace jiné
Rok ukončení 2006
Programové období 2007–2013
Komplexní zhodnocení  a optimalizace připravovaného OP ŽP. Hodnocení identifikuje a zhodnotí disparity, mezery a potenciál pro rozvoj v oblasti životního prostředí, určí a posoudí střednědobé a dlouhodobé potřeby, cíle, kterých je třeba dosáhnout, očekávané výsledky, kvantifikované cíle a další.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena