Evaluační studie k posouzení vybraného monitorovacího indikátoru

Cílem evaluace bylo posouzení hodnoty monitorovacího indikátoru „Hodnota úspory času v silniční dopravě v EUR“ v ROP SM.

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace indikátory
Rok ukončení 2011
Programové období 2007–2013
Cílem evaluační studie bylo posouzení výsledků monitorovacího indikátoru 371101 "Hodnota úspory času v silniční dopravě v EUR" spočteného v rámci projektů regionu soudržnosti Střední Morava a stanovení nové cílové hodnoty. Původně stanovená hodnota indikátoru byla naplněna na 284%. Takto vysoká hodnota vyvolala oprávněně otázky, zda je cílová hodnota správně nastavena, což byl rovněž impuls pro vytvoření této studie.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena