Evaluační studie JESSICA v regionu Střední Morava

Cílem studie Evaluační studie „Implementing JESSICA in the Central Moravia Cohesion Region, Czech Republic“ je posouzení absorpční kapacity a doporučení pro implementaci FN JESSICA.

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace finanční nástroje
Rok ukončení 2011
Programové období 2007–2013
Výsledná Evaluační studie byla zpracována dle zadání Evropské investiční banky (dále jen EIB) a ROP SM. Základem evaluační studie byl průzkum potenciálních projektů vhodných pro využití finančního nástroje JESSICA v rámci regionu Střední Morava a posouzení absorpční kapacity. Cílem studie bylo dále najít vhodné projekty měst – resp. projekty, na jejichž realizaci by města měla zájem a které by byly vhodné pro využití finančního nástroje JESSICA. Dále tato studie popisuje mj. podmínky v regionu soudržnosti Střední Morava, možné soulady se současným nastavením programu ROP Střední Morava, návrh identifikace a hodnocení projektových záměrů, doporučení pro implementaci a finanční analýzy.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena