Evaluace výzvy č. 02 OP LZZ

Evaluace výzvy č. 02 OP LZZ "Posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů". Zpracování podkladu pro rozhodnutí ŘO o pokračování intervence.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Druh evaluace on-going
Rok ukončení 2012
Programové období 2007–2013
Účelem této zakázky je zpracování kvalifikovaného podkladu pro rozhodnutí řídícího orgánu OP LZZ o pokračování intervence, která je předmětem evaluace v rámci této zakázky.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena