Evaluace úrovně ICT podpory OP LZZ pro 2014+

Na základě zkušeností s provozem IS Monit7+ navrhnout IS pro 2014+.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace monitorovací systém
Rok ukončení 2013
Programové období 2007–2013
Hlavním předmětem této zakázky je na základě dostupných zkušeností s provozem stávajícího informačního systému Monit7+ přispět ke konstrukci nové generace informačního systému, který naplní požadavky na kvalitní (účelný, účinný a úsporný) monitorovací systém v období 2014+ s důrazem na specifické datové potřeby programů ESF a s ohledem na aktuální stav technologického vývoje v oboru ICT.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena