Evaluace účinnosti komunikačních aktivit OP LZZ

Prověření aktuálního stavu informovanosti cílových skupin, vyhodnocení reálného dopadu implementace a prověření účinnosti informačních a propagačních nástrojů.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace publicita
Rok ukončení 2011
Programové období 2007–2013
Prověření aktuálního stavu informovanosti cílových skupin KoP o ESF a OP LZZ, vyhodnocení reálného dopadu implementace KoP včetně prověření účinnosti informačních a propagačních nástrojů.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena